Jimba, jimba

Jimba, jimba - Text

Jimba, jimba, jimba papaluschka.
Jimba, jimba, jimba papagei.
Tra la la la la la la, jimba papaluschka,
Tra la la la la la la, jimba papagei. Hey!